رسیدگی به شکایات

رسیدگی به انتقادها 
مشتریگرامی، اگر انتقاد یاشکایتی از فروشگاه انجمن دارید برای دریافت پاسخ سریع ‌تر، لطفا به آدرس info@iranalz.ir ایمیل ارسال کنید . 
شماره  تلفن انجمن آلزایمرایران: ۴۴۶۳۰۶۵۲ ، ۴۴۶۳۳۵۵۵- شماره فکس : ۴۴۶۵۱۱۲۲
پاسخگویی: شنبه تا چهارشنبه، ساعت 8 تا 14:30